web o AYURVÉDĚ a přírodním LÉČITELSTVÍ

Atlantské léčení - Krása mysli, těla i duše

Ztracené světy Lemurie a Atlantidy dosáhly vysokého stupně technické i duchovní vyspělosti. Psaných historických záznamů se do dnešních dnů zachovalo poskrovnu, nicméně přece jen se našly texty na dřevěných tabulkách, bambusu, stromové kůře, kostech i drahých kovech, látkách či papyru. Některé z nich se konečně podařilo rozluštit. Nabízejí struhující pohled do života dávných ostrovních říší, poodhalují tajemství neobyčejných schopností tamnějšího obyvatelstva a potvrzují jeho nemalý vliv na ranné obyvatele Střední Ameriky....
 Lemuřané jako duchovně vyvinuté bytosti si ve vzájemných vztazích uvědomovali důležitost odpouštění, lásky a trpělivosti. Po většinu svých dějin se nezajímali o hmotný majetek, protože věděli, že je přátelé budou hodnotit výhradně podle toho, jakými osobami jsou ve svém nitru - jinými slovy podle úrovně duševního pokroku. Jako ohleduplní a laskaví lidé žili ve skupinách, kde všichni trávili čas přispíváním ke společnému dílu tím, k čemu měli nejlepší předpoklady.
 Atlanťané se zaměřovali na lásku, modlitby a meditace v naději, že tím pozvednou duchovní úroveň všech. Žili podle zlatého pravidla o neubližování druhým a věřili, že to, co se učiní ostatním, stane se i jim. Mnoho lidí na dnešní Zemi jsou Lemuřané a Atlanťané, kteří se vrátili, aby se zúčastnili dalšího zápasu o nadvládu nad planetou mezi silami dobra a zla.
 Ve městě na krásném svahu s výhledem na moře postavili zbožní Poseiďané nádherné chrámy, některé ozdobené velkými onyxovými pilíři vykládanými topasy a drahými kameny, jež odrážely sluneční světlo.
Dva z nich, chrám Krásy a chrám Obětování se staly ústředními body života Atlanťanů, kteří chtěli pozdvednout své vědomí k ještě větším výšinám. Říká se, že nad dveřmi chrámu Krásy se skvěl nápis " Krása mysli, těla i duše", muži a ženy si v něm byli rovni a pracovali spolu v dokonalém souladu. Chrám Kásy a chrám Obětování nabízely studentům možnost podílet se na řadě aktivit určených k očišťování těla i mysli. V chrámu Krásy bylo hlavním cílem účastníků dosáhnout plného porozumění sobě samým, aby pak mohli lépe sloužit ostatním. Při postupu sedmi úrovněmi chrámu Krásy prohlubovala jejich schopnost interpretovat vlastní emoce, očistit se, zhojit se a sjednotit se v jeden celek - řada cvičení od poslechu hudby až po taneční rituály.
Mladé ženy chodily do chrámu Krásy, aby se připravily na sebeobětování v podobě mateřství a dozvěděly se, jak jejich činy ovlivní životy potomků.
Na kopci nad městem Murias postavili atlanťané velkolepý léčebný chrám, v němž poskytovali tak účinné léky,  že nikdy zcela nevymizely z paměti lidí. Lékařské úspěchy Muriasu byly dobře známy po celém západním světe a po tisíciletí lákaly do této oblasti cestovatele z mnoha zemí.
V atlantských chrámech hrála důležitou roli hudba, kterou kněžky využívaly při léčení nemocných. Pomáhala zejména v případě depresí a dalších duševních poruch. Atlanťané si uvědomovali, že každá osoba má svoji melodii a nemoc se rodí z protichůdných či disharmonických vibrací. V případě správné aplikace hudby se potlačí škodlivé vibrace a do pacienta se navrátí přirozený rytmus a rovnováha. Ještě než se ženy staly kněžkami, žádalo se od nich, aby chodily do speciálních škol, kde je múzy učily, jak se mají stát vynikajícími hudebnicemi a úspěšnými léčitelkami.
MURIAS jako známé léčitelské středisko přitahoval kněžky, které měly zájem o pomoc druhým. V chrámu, jenž se podobal jakési kombinaci nemocnice a lázní, se lidem dostávalo rad ohledně tělesných problémů a také se tu dozvěděli, jak mají zlepšit své životní zvyky aby se těšili pevnějšímu zdraví a štěstí. V atlantských léčebných střediscích používali zkušení léčitelé krystaly, pyramidy, zvuk, barvy i vlastní mysl ke stimulování hojivých pochodů v pacientově těle a k poskytování úlevy od nemoci. V odlehlých oblastech lidé tyto dávné metody stále praktikují, protože jim pomáhají. Krystaly se užívají k usměrňování a uchování toku blahodárné energie k pacientovi.Atlanťané pomocí krystalů spalovali v těle destruktivní síly a tím se omlazovali.
 
 
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode