web o AYURVÉDĚ a přírodním LÉČITELSTVÍ

Příběhy z terapeutické praxe:

Každý člověk si s sebou od narození, pře dětství, dospívání a do dospělosti  nese všechny radosti i starosti, křivdy, nepochopení, zrady, úspěchy, odmítání.....atd. Všechny tyto okolnosti v člověku zanechávají hluboké stopy, které pak tvoří jeho charakter, vztahy a celou budoucnost.

Co způsobí neláska od matky k synovi aneb deficit lásky u muže:

 

Poválečná doba byla pro mnoho rodin velmi těžká. Tato doba si s sebou nesla velmi negativní následky pro psychiku těch, co tuto dobu prožívali. Hodně rodin opomíjelo cit a láskyplné vztahy pro své potomky, mnoho dětí se zrodilo jako nechtěné.

Mnoho dětí tak trpělo neláskou, přísnou výchovou, tresty, bezcitností a toto všechno si pak nesli svým životem a neuměli zase dál předávat svým potomkům to, co sami nedostali.

Jestliže se matka chová ke svému synovi s odstupem, bez lásky, bez pohlazení, něžného slova, pokud mu není oporou a neumí pochválit, pouze kritizuje, popř. používá i fyzické tresty, zanechá toto na synovi hlubokou jizvu na duši. Takový člověk pak ve své dospělosti nedokáže otevřít své srdce, protože jako dítě se uzavřel vůči matce. Tento vzorec v něm přetrvává a on neumí milovat. Neumí a nedokáže být láskyplným manželem, nedokáže být láskyplným otcem. Všechno je ještě zostřeno a násobeno, pokud chová ke své matce nenávist. Ta se později začne projevovat i ve vztahu k ženám, k manželce. Tento člověk ani neví, proč se tak zle chová. Ale je už dospělý, je na něm, jestli chce vědomě partnerce ubližovat, nebo chce tuto situaci řešit. Měl by si sám nebo s pomocí etikoterapeuta nebo dobrého duchovního učitele,  projít svojí minulostí a rozpomenout se na své zážitky, které mu tak ublížily. Tyto zážitky musí zpracovat a rozpustit tento vzorec a nahradit ho novým. Nejlepším řešením je hluboké odpuštní do minulosti své matce, za všechno to zlo, které mu způsobila. Toto odpuštění se musí procítit ze srdce a několikrát opakovat. Není to práce na dny, ale na týdny, měsíce i roky. Jedině změnou našeho vnitřního nastavení, dokážeme změnit sebe a svůj život, ale také životy druhých.

K tomuto tématu bylo napsáno několik knih, např: MATKY DĚLAJÍ MUŽE, vydavatelství Pragma, napsala: Cheryl, Edit Benardová,Schlaffer.

 

Smysl života:

Jaký význam nebo smysl má náš život? Jak hluboce se kdo dokáže nad tímto tématem zamýšlet?

Bráno povrchně, můžeme říct, že smyslem života je vystudovat, najít si partnera, založit rodinu, vychovat děti a dožít pokud možno bez nemocí důstojný život.

Je ale toto TO  pravé naplnění? Je to TO, co přináší člověku ten vnitřní pocit ŠTĚSTÍ a LÁSKY? Ne, jsou to jen mantinely, mantinely věčného koloběhu hmoty.

To, proč jsme se zde narodili, má hlubší význam, ale ne ve hmotě, nýbrž v tom, co vidět není. Je to LÁSKA a ČISTOTA NAŠÍ DUŠE, kterou máme za úkol vybudovat a povznést a popostrčit o krůček dál... Našim úkolem je,  aby se naše duše naučila a poučila z chyb našich předků, očistila se od nánosů špatných vlastností a závislostí, rozvíjela se do své KRÁSY, naplněna dobrem, pravdou a láskou...

Pak teprve může člověk prožívat život šťastný, naplněný a šířit moudrost, lásku a pravdu, předávat dál své pozitivní vibrace a činit tak lepší svět...

 

Muž chce ženu, která neopětuje jeho lásku

 

Příběh jednoho klienta, který by chtěl svoji vysněnou ženu, zamiloval se do ní, ale ona jeho lásku neopětuje. Vysvětlení je několik:

a) klient se nezamiloval do ženy, ale do své vykonstruované představy o ní, protože ji zná jen velmi povrchně, žije v představě, že by ji naplnovalo to, co jeho, což je pouze jeho iluze.

 Doporučení: zbavit se iluze a začít žít život v pravdě, takový, jaký opravdu je, ne takový, jaký je v našich iluzích.Začít vnímat tu osobu, co mu říká, jaký ona žije život, jaké ona má hodnoty, co ji těší, ne jen vidět SVOU ILUZI SNU. Pouze tak pozná pravdu. Zjistí pak, jestli je pravda shodná s jeho iluzí či nikoliv.Pak třeba přijde na to, že žena je úplně jiná, než si představuje, má úplně jiné zájmy, těší ji jiné věci, cítí se šťastná z jiných událostí, než klient předpokládá...

O pravdě a iluzi více - odkaz: zivotni-energie.cz/pravda-a-iluze.html

 

b) stejná energie přitahuje stejnou energii. To, že klient, pokud začne vysílat signály, že se chce s někým seznámit, přijdou mu do cesty pouze ženy, které jsou energeticky podobné jemu.Pokud by chctěl navázat vztah s ženou, která má jinou energetickou vibraci, musel by se jejím vybracím vyrovnat. Jak na to?

Doporučení: Není to jednoduché, ale je to insipirativní k práci na sobě a na rozvoji a vývoji své duchovní části osobnosti. Měl by se snažit zapracovat na své energetické čistotě, morálních a duchovních hodnotách, zbavit se všech negativních vlastností a především rozvíjet lásku v srdci. Ego brání vidět pravdu, ego brání pravdivému pohledu do svého vlastního nitra, ego by se mělo rozpustit a myslet a cítit pouze srdcem naplněným láskou. Pak se otevřou brány k vyšším vibracím.Pohled do svého vlastního nitra až na dno své duše je někdy bolestivé. Tam uvidíme všechny své nešvary, zášti, lži, žárlivosti, chtivosti, závislosti, sobeckosti a jiné nabalené nectnosti, které jsme si v průběhu života vypěstovali. Nyní je ale musíme rozpustit, musíme si je nejprve přiznat, že jsou naší součástí a poté začít pracovat na jejich úplném odstranění. Uvědomovat si stále, kdykoliv přijdou, hned si je uvědomit a zrušit. Bude to trvat nějakou dobu, než se to stane automatické, později zjistíme, že zcela zmizely.

 Více o duchovních a morálních hodnotách zde: zivotni-energie.cz/moralni-hodnoty-v-duchovnim-rozvoji.html

Pro cvičení doporučuji tuto meditaci: zivotni-energie.cz/meditace-bdelost-ticho-citlivost-laska-soucit-samota.html#id07

 

 c) vztah z karmického hlediska

znamená, že tito dva lidé měli spolu karmický dluh z minulých životů. Tento nevyrovnaný dluh mohl být například ten, že si měli tito dva lidé k sobě najít vztah, který by nespočíval v sobeckosti, v majetnickosti, v přízemní pudové rovině, ale aby se setkání těchto dvou lidí povzneslo do vyšších duchovních rovnin nebo vibrací a obohatilo oba dva svým způsobem, který potřebovali rozvinout. Proto, pokud muž chce navázat vztah vztah na přízemní pudové rovině bez vyšších duchovních cílů a bez práce na svých duchovních hodnotách, vztah se nikdy nepodaří rozvíjet tak, jak on by chtěl. Jestli-že již oba dva nebo jeden z těchto osob splnili svůj karmický dluh, tento dluh je již vyrovnán a setkání těchto osob v tomto životě splnilo svůj účel. Není proto již v zájmu obou, aby nutně trvali na společné budoucnosti v rámci vztahu, protože každý se potřebuje zase dále duchovně  rozvíjet v rámci svých možností.

 

Diskusní téma: Zkušenosti a příběhy ze života

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.
 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode