web o AYURVÉDĚ a přírodním LÉČITELSTVÍ

OSHO -PRÁCE S TĚLEM - léčivý dotek

Masáž je jedním z nejcitlivějších umění - a není to pouze otázka cviku. Je to více otázka lásky. Naučte se postupy a metody - a pak je zapomeňte. Pak jen uvolněte cit a nechte se jím vést. Naučíte-li se to skutečně dobře, pak je devadesát procent konáno láskou a deset procent zručností.  Už samotný dotek - milující dotek, tělo uvolňuje.

Pokud milujete a soucítíte s druhým, jestliže cítíte jeho hodnotu a význam, když s ním nezacházíte, jako by to byl nějaký mechanismus, který je třeba opravit , ale jako s nesmírně cennou energií, pokud jste vděčni, že Vám důvěřuje a nechá Vás hrát si s jeho energií - pakk budete postupně získávat pocit, že hrajete na varhany. Celé tělo se stane klávesami, a vy ucítíte, že se uvnitř těla vytváří harmonie. Nepomůže to tomu druhému, ale i vám.

MASÁŽ je v dnešním světě tolik potřebná, protože se z něho vytratila LÁSKA. Kdysi stačil jen dotek milované bytosti. Matka se dotýkala dítěte, hrála si s jeho tělem a to byla masáž. Manžel si hrál s tělem své ženy, a to byla masáž; zcela to stačilo, bylo to víc, než dost. Bylo v tom hluboké uvolnění a láska.  To se ale ze světa vytratilo. Postupně lidé zapomněli, jak se  dotýkat druhých, kde se jich dotýkat, jak hluboko se jich dotýkat. Dotek je ve skutečnosti jedním ze zapomenutých jazyků.

V dnešní době mají téměř všichni z doteku hrůzu. Svět je narušen, je plný sexu a lidé se ho bojí. Všichni jsou neustále ve střehu, aby se jich někdo nedotkl, pokud to on sám nedovolí. Na Západě se objevil také druhý extrém, dotek a masáž se staly otázkou sexu. Masáž je jen záminkou - zástěrkou pro sex.  Ve skutečnosti ale ani masáž ani dotek nemají sexuální podstatu. Jsou spojeny s láskou.

MASÁŽ by se měla stát napojením na tělesnou energii druhého člověka, a měla by navodit poznání, co tělu chybí, kde je tělo roztříštěno a znovu ho sjednotit. Napomoci energii těla k tomu, aby nebyla narušena, aby nebyla v rozporu. Jakmile se tělesné energie dostanou do jedné roviny a souzní jako velký orchestr, pak se dosáhne úspěchu.

Mějte nesmírnou úctu k lidskému tělu. Je to svatyně Boha, chrám boží. Naučte se svému umění s hlubokou pokorou, s modlitbou. Je to jedna s největších věcí, jimž se můžete naučit.

Masáž a léčení jsou tedy velmi jemné a citlivé jevy. A není to jen otázka dobré znalosti metod a technické zručnosti, mnohem důležitější je nalezení zdroje - a  potom v tom není žádný problém. Pak už nejde ani o zručnost, o to zda zvádáte metody nebo ne. Prostě si jen začnete hrát s něčím tělem a energie bude proudit - a výsledky jsou vždy báječné. Účelem je to, aby člověk, kterého masírujete, měl z vaší energie přínos. Pak z toho máte přínos i vy - obě strany získávají. Nikdo nic neztrácí.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode